parodontitis

Behandeling van parodontitis vereist een gefaseerde aanpak

Behandeling

Initiële therapie

Tijdens deze fase van uw behandeltraject gaat u een aantal keren naar de mondhygiënisten of wordt uw behandeling bij de parodontoloog voortgezet voor

  • begeleiding naar een optimale mondhygiëne
  • verwijderen van plaque, tandsteen een aanslag onder en boven uw tandvlees (het reinigen van zogeheten pockets)
  • trekken van tanden/ kiezen, waarvan behoud niet langer zinvol is gebleken
  • inslijpen van tanden en kiezen
  • poetsinstructie/ verdere voorlichting

Indien nodig vindt de gebitsreiniging onder lokale verdoving plaats, zodat de behandeling geheel pijnloos verloopt.

 

Tussentijdse herbeoordeling (evaluatie)

De genezing van parodontitis duurt enkele maanden. Na de behandeling bij de mondhygiënist, zal er ongeveer na zes weken opnieuw een controle bij de parodontoloog plaatsvinden. Dit gebeurt met behulp van een tweede parodontiumstatus, meten is immers weten! Hierdoor wordt het verloop van uw genezingsproces in beeld gebracht en beoordeeld en kan uw behandelplan indien nodig bijgestuurd en/ of aangepast worden.

 

Evaluatie

Als blijkt dat de initiële therapie tot genezing van het tandvlees heeft geleid en er geen verdiepte pockets meer zijn, is het van belang om goede preventieve maatregelen te nemen en zal er voor u een nazorgtraject beginnen. Tijdens deze nazorg behandelingen zal het hele gebit grondig gereinigd worden met speciale aandacht voor de parodontale risicoplekken.

Bij deze evaluatie (meestal na 3 maanden) kan echt er ook blijken dat er nog wel ontstekingen en verdiepte pockets gevonden worden. Bij onvoldoende herstel is een zogeheten flap-operatie (dwz. chirurgie) de volgende stap.

Behandeling (cont.)

Chirurgische behandeling

Wanneer ondanks de initiële therapie en uw eigen inzet, er nog steeds sprake is van verdiepte en ontstoken pockets is in veel gevallen parodontale chirurgie geïndiceerd. Tijdens deze zogeheten flap- operatie wordt, onder plaatselijke verdoving, het tandvlees losgemaakt van tanden en kiezen en opzij geschoven. Dit betekent dat de wortels nu goed zichtbaar zijn en bovendien te bereiken zijn voor behandeling. Het achtergebleven tandsteen kan nu verwijderd worden, maar ook is het mogelijk om de vaak onregelmatige vorm van het beschadigde kaakbot weer glad te maken.

Hierna zal het tandvlees weer teruggelegd worden en vervolgens vastgehecht. Om goed herstel te bevorderen kan er een wondverband overheen gelegd worden, om het tandvlees optimaal te beschermen en goed herstel te kunnen waarborgen.

Het doel van deze ingreep is het verwezenlijken van minder diepe pockets, die u zelf beter kunt reinigen. Bij vergevorderd kaakbotverlies kan het tandvlees zich een beetje terugtrekken waardoor in de eerste tijd na de operatie de tandhalzen extra gevoelig kunnen zijn. Deze gevoeligheid is (bijna) altijd tijdelijk.

 

Nazorg & preventie

Het succes van de parodontale behandeling is voor het grootste deel afhankelijk van uw eigen inzet en onderhoud van uw gebit. Om in de toekomst parodontitis te voorkomen en een goede mondhygiëne te waarborgen is een optimale reiniging van het gebit noodzakelijk. Tijdens de nazorg zal de parodontoloog of de mondhygiënist u goed begeleiden en blijven instrueren. Over het algemeen zal de nazorg om de drie maanden plaatst vinden, bij goede vooruitgang kan de termijn ook steeds groter worden en uiteindelijk kunt u voor uw reguliere controle terug naar uw eigen tandarts.