implantologie

Implantoloog

Een implantoloog is een tandarts gespecialiseerd in het toepassen van implantaten ter vervanging van tanden of kiezen die verloren zijn gegaan of die verwijderd moeten worden vanwege hun slechte staat.

Implantologie

Onderzoek

Intake, eerste onderzoek Implantologie

Tijdens dit eerste onderzoek zal het inschrijfformulier en de vragenlijst  met u doorgenomen worden. Na een kort mondonderzoek en het maken van röntgenfoto’s, zal de implantoloog aan de hand van de verzamelde gegevens uw kaakbreedte en kaakhoogte beoordelen en op basis daarvan bekijken welke implantaten en constructies voor u het beste zijn.

Vervolgens zal er na uw bezoek aan onze kliniek een behandelplan voor u geschreven worden en een begroting van de kosten opgesteld. Dit plan bespreken we uiteraard met u. Patiënten die volledig tandeloos zijn (edentaat) en een ernstig geslonken kaak hebben, waardoor ernstige vermindering van de kauwfunctie kan optreden, zullen het merendeel van de kosten van een implantologische behandeling vergoed krijgen van de zorgverzekeraar. Er is dan namelijk sprake van een medische indicatie. Indien er sprake is van een medische indicatie vragen wij een machtiging voor de voorgenomen behandeling bij uw zorgverzekeraar aan.

Uw eigen tandarts ontvangt van ons altijd een verslag van onze bevindingen en het behandelplan, waarvan ook u een kopie ontvangt.

 

Afdrukken voor gebitsmodellen

Als we overgaan tot implantologische behandeling moeten er soms afdrukken gemaakt worden voor gebitsmodellen. Deze studiemodellen, die gemaakt worden door onze assistentes, zijn van belang voor het opstellen van een uitgebreid behandelplan. Ook kunnen deze modellen gebruikt worden door de tandtechnicus voor het vervaardigen van bijvoorbeeld een verhemelteplaat voor uw prothese of wordt het model gebruikt voor het uitlijnen van de implantaten door middel van een boorsjabloon, dat eveneens aan de hand van deze modellen wordt vervaardigd.

 

Eventuele botopbouw

Indien uit de analyse van de implantoloog naar voren komt dat er onvoldoende bot aanwezig is om te kunnen implanteren, zal een botopbouwende ingreep noodzakelijk zijn. Dit kan op twee manieren gebeuren, namelijk tijdens het implanteren, dat wil zeggen het implantaat en het botmateriaal worden tegelijk ingebracht, of vóórafgaand aan het implanteren, dat wil zeggen dat het implantaat pas na het inhelen van het botmateriaal geplaatst kan worden.

 

Implanteren

Tijdens het implanteren wordt, onder plaatselijke verdoving, het tandvlees los gemaakt van tanden en kiezen en opzij geschoven. Dit betekent dat de wortels nu  goed zichtbaar zijn en het kaakbot goed te bereiken is. Vervolgens wordt er in het kaakbot een gaatje geboord tot de juiste lente en dikte van het te plaatsen implantaat.

Een implantaat is een titaniumschroefje waarin een platafdekschroefje (zogeheten 2-fase techniek) of hoog schroefje ( zogeheten 1-fase techniek) kan worden geschroefd.

Na het plaatsen van een implantaat heeft het eromheen liggende bot tijd nodig om op en aan het implantaat vast te groeien, dit proces heet inhelen. Tijdens het inhelen mag een implantaat (nog) niet belast worden.

In de meeste gevallen is eventuele napijn van deze ingreep met eenvoudige pijnstillers te verhelpen.

 

Suprastructuur: kroon, brug of prothese (klikgebit) op uw implantaat

Na het inhelen is het implantaat draagkrachtig en kan nu houvast bieden aan een suprastructuur. Dit kan een kroon, brug of prothese zijn. Meestal vervaardigen wij de suprastructuur voor onze patiënten zelf, in enkele gevallen of desgewenst kan ook uw eigen tandarts deze vervaardigen. Voor het vervaardigen van protheses werken wij nauw en goed samen met ervaren tandtechnici.

Een maand na de plaatsing van de suprastructuur wil de implantoloog u graag terug zien voor controle.

 

Nazorg

Evenals natuurlijke tanden hebben ook implantaten regelmatige controles en een goede mondhygiëne nodig. Met de juiste verzorging draagt u bij tot het duurzame behoud van uw implantaten.

De nazorg wordt in overleg met u en uw tandarts ingevuld. De implantoloog ziet u in ieder geval een jaar later graag nog terug voor een controle.