voor patiënten

Wist U dat ...

…wij uitsluitend werken op verwijzing en volgens afspraak?

U kunt natuurlijk ook bij ons terecht voor een second opinion. In dit geval heeft u geen verwijzing nodig en kunt u zelf met ons contact opnemen. Wij denken graag met u mee en beantwoorden uw vragen.

 

…u een afspraak uitsluitend telefonisch kunt wijzigen?

Het wijzigen of afzeggen van uw afspraak dient tenminste twee werkdagen van tevoren te geschieden (oftewel binnen 48 uur vóór de aanvang van uw afspraak, exclusief het weekeinde). Het wijzigen van een afspraak kan uitsluitend telefonisch. Afzeggen mag u ook per – email, wij bellen u dan voor het maken van een nieuwe afspraak terug.

 

…er kostbare behandeltijd verloren gaat, wanneer u niet (tijdig) afzegt?

Helaas komt het voor dat mensen niet verschijnen op een geplande afspraak. De tijd die wij voor u reserveren is kostbaar. Laat het ons daarom alstublieft op tijd weten wanneer u verhinderd bent. Bij niet tijdig afgezegde afspraken of niet nagekomen afspraken zonder bericht, behouden wij ons het recht voor om de gereserveerde behandeltijd bij u in rekening te brengen. Dit doen wij comform de KNMT betalingsvoorwaarden en met €10 per 10 min gereserveerde behandeltijd.

 

…wij u graag aan uw afspraak in onze kliniek herinneren?

Wij verlenen in onze praktijk graag extra service en sturen u daarom als het kan een sms- bericht om u aan uw afspraak te herinneren. Aan deze extra service kunt u geen rechten ontlenen. Het niet of niet op tijd ontvangen van deze afspraakherinnering betekent dan ook niet dat u uw afspraak niet hoeft na te komen. U bent zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraken.

 

…u voorafgaand aan uw eerste bezoek een gezondheidsvragenlijst thuis ontvangt?

Na uw aanmelding bij ons in de kliniek zult u van ons een welkomstbrief met een vragenlijst, met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik, ontvangen. Het is van (levens)belang dat u deze vragenlijst volledig en naar waarheid invult om complicaties te voorkomen. Wij kunnen alleen zorgvuldig en adequaat handelen, wanneer wij weten wat voor u belangrijk is en in uw leven speelt. Wij sturen u deze brief op voorhand toe, zodat er tijdens de intake voldoende tijd vrij zal zijn voor goede voorlichting en opdat er voldoende gelegenheid is voor het stellen van vragen.

 

…een volledig dossier met uw gegevens van belang is voor uw behandeling?

Wanneer uw persoonlijke gegevens veranderen, willen wij dit graag aanpassen/ opnemen in uw dossier. Mochten zich wijzigingen voordoen wilt u het dan even doorgeven? Denk aan een ander telefoonnummer, e-mailadres of huisadres, maar ook aan veranderingen met betrekking tot uw gezondheid, uw medicatie of verzekeringsgegevens.

 

…wij gebonden zijn aan het beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht?

Dit betekent dat wij geen informatie over u mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling betrokken zijn. Alle noodzakelijke gegevens voor een behandeling van een patiënt worden geregistreerd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij zijn niet verbonden aan het Landelijk Elektronisch patiëntendossier (EPD).

 

…wij zorgvuldig omgaan met uw vertrouwelijke gegevens en gebruik maken van Zorgmail?

Dit houdt in dat alle e-mails met gegevens die persoonlijke en dus vertrouwelijke patiënteninformatie bevatten, uitsluitend beveiligd worden verzonden. Dit doen wij doordat wij aangesloten zijn bij Zorgmail. Via Zorgmail worden berichten elektronisch uitgewisseld met zowel u als uw eigen tandarts of mondhygiënist over veilige verbindingen. Zo is uw medische informatie beschermd.

 

…wij graag met u meedenken over uw betaling?

Onze behandelingen zijn vaak kostbaar, wij zijn ons hier zeker van bewust. Daarom denken wij ook graag met u mee over het totale kostenplaatje van uw behandelproces. Het kan bijvoorbeeld zinvol zijn om een kostbare behandeling over meerdere kalenderjaren te spreiden zodat u telkens de maximale vergoeding van uw zorgverzekeraar zou kunnen krijgen. U doet dat door de behandelafspraken in verschillende jaren te plannen, bijvoorbeeld in het najaar van het ene jaar en het voorjaar van het daaropvolgende jaar.

Wanneer u door onvoorziene omstandigheden een factuur niet in één keer binnen 30 dagen kunt betalen, overleggen wij graag met u over een eventuele betalingsregeling.

Met al uw vragen over een factuur, een kostenbegroting, of indien u een betalingsregeling wenst, kunt u contact opnemen met de praktijkmanager.

 

…wanneer u niet tevreden bent, wij ook graag naar u luisteren?

Het staat voorop, dat wij er zijn om u te helpen en ons uiterste best doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren, dat u niet tevreden bent. In dat geval verzoeken we u om het ons gewoon te laten weten. Wij kunnen leren van elke klacht en zullen samen met u op zoek gaan naar een zo goed mogelijke oplossing. Vaak kan een gesprek met de desbetreffende behandelaar al veel ophelderen en/of onduidelijkheden wegnemen.

Mochten we er onverhoopt samen niet uitkomen, dan kunt u hier meer lezen over de klachtenregeling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde (KNMT). Wij zijn aangesloten bij deze klachtenregeling, waardoor u bij de afhandeling van uw klacht kosteloos een klachtenfunctionaris aangeboden krijgt. Deze klachtenfunctionaris zal tussen beide partijen gedurende het hele klachtenproces bemiddelen.

Uiteraard hopen wij dat het niet zo ver hoeft te komen, nogmaals: onze deur staat ook bij op- of aanmerkingen voor u open…