voor patiënten

Factuur en vergoeding

Na afloop van uw behandeling sturen wij u onze declaratie via Zorgmail, per beveiligde e-mail toe, tenzij u aangeeft deze liever per post te willen ontvangen. U heeft dan 30 dagen de tijd om deze declaratie aan ons te voldoen. U kunt deze declaratie zelf indienen bij uw zorgverzekeraar en afhankelijk van uw verzekering, aanvullende tandartsverzekering en/of eigen bijdrage zult u (een deel van) de kosten vergoed krijgen.

Voor vragen over uw declaratie of problemen met de betaling hiervan, kunt u contact opnemen met onze praktijkmanager.

 

Vergoeding

Wanneer u eigen tanden en kiezen heeft en achttien jaar of ouder bent, vergoeden  zorgverzekeraars , als u aanvullend verzekerd bent voor de tandarts, een deel van de kosten.

Behandelingen van de geheel tandeloze onderkaak en/of bovenkaak vallen onder de basisverzekering. Het plaatsen van implantaten in een ernstig geslonken kaak zal vrijwel altijd voor het allergrootste deel worden vergoed. Maar natuurlijk moet u wel rekening houden met uw wettelijke eigen-risicobijdrage.

Voor het klikgebit dat op de implantaten wordt gemaakt, geldt een eigen bijdrage, waarvan u soms ook nog een deel via de aanvullende tandartsverzekering terug kunt krijgen (indien u deze heeft).

Voor vrijwel alle behandelingen met implantaten  en kunstgebitten op implantaten moet tevoren een aanvraag (machtiging) gedaan worden bij uw zorgverzekeraar. Dit verzorgen wij voor u.

Voor alle vragen over (de hoogte van) vergoedingen neemt u contact op met uw eigen zorgverzekeraar maar waar mogelijk denken wij graag met u mee…