parodontitis

Behandeling van parodontitis vereist een gefaseerde aanpak

Onderzoek

Intakegesprek, eerste consult nieuwe patiënten

Tijdens dit eerste oriënterend gesprek zal het inschrijfformulier en de vragenlijsten met u doorgenomen worden. De parodontoloog zal u uitleggen wat parodontitis is en, na kort in uw mond gekeken te hebben, de noodzaak omvang en de kosten van uitgebreide diagnostiek en behandelplanning met u bespreken.

Wij hebben ervoor gekozen om dit eerste bezoek niet te combineren met het verrichten van klinisch onderzoek. Hiervoor plannen wij liever een tweede afspraak, zodat wij tijdens de intake uitgebreid de tijd (maximaal een uur) kunnen nemen voor goede uitleg, voorlichting en poetsinstructie, omdat de kans op succes van uw behandeling in hoge mate afhangt van uw begrip voor de situatie in uw mond en uw medewerking. Alle vragen en uw actieve deelname aan dit gesprek worden dan ook zeer gewaardeerd. Een goed behandeltraject slaagt immers alleen als u goed weet wat u zelf kunt bijdragen aan uw eigen gezondheid. Wij willen in het begin samen met u een goede visie ontwikkelen met het oog op de toekomst, zodat u (waar mogelijk) levenslang uw eigen tanden kunt behouden.

 

Tweede bezoek

Om tot een weloverwogen behandelvoorstel te komen is (meestal) uitgebreider onderzoek nodig in de vorm van

  • klinisch onderzoek (opnemen parodontium status)
  • röntgenfoto´s
  • eventueel nog een bacteriologisch onderzoek

Dit onderzoek verrichten wij tijdens uw tweede bezoek. Aan de hand van deze verzamelde onderzoeksgegevens zal daarna een voor u passend behandelplan opgesteld worden. Na het tweede bezoek komt het wel eens voor dat patiënten zich verbazen over de verhouding van de kosten van het consult en de tijd die zij daadwerkelijk “in de stoel hebben gezeten”. Wij zetten ons met het hele team ten alle tijde volledig in voor een op maat geschreven zorgplan. Graag wijzen wij u erop dat het analyseren van alle verzamelde data, zoals uw anamnese en uw röntgenfoto´s en vervolgens het schrijven van een passend behandelplan voor u persoonlijk veel tijd vergen van onze tandarts- parodontoloog. met andere woorden: het meeste werk zit niet in de daadwerkelijke uitvoering van het plan. Wij hopen op uw begrip en inzicht in alle zorg “achter de schermen”. 

Alvorens we het vervolg traject inzetten, zal met u

  • uw parodontale toestand van het ogenblik besproken worden
  • het behandelingsvoorstel doorgenomen worden
  • de verloop van het traject en de kosten die hieraan verbonden zijn toe gelicht worden

Voor het vervolg traject worden aansluitend afspraken gemaakt.